Nowy system terenów

Oryginalna wersja gry opierała się na dość skomplikowanym systemie terenów i miast. Pierwsza wersja pozwalała na posiadanie wielu gmin, z których potem można było awansować na prowincję, skąd dalej na jedno królestwo. Aby dokonać awansu należało przejąć wszystkie tereny (10 w sumie) w swojej okolicy. System ten miał kilka problemów:

  1. Bardzo ciężko było zdobyć wszystkie tereny.
  2. Przy awansie, nagle z kilku terenów przeskakiwało się na jeden.

Pierwszy problem trochę zmniejszyliśmy przez konieczność posiadania jedynie większości terenów w okolicy, co znacznie zmniejszyło poziom trudności. Drugiego problemu w praktyce nie rozwiązaliśmy – dalej utrata terenów była traktowana jako awans, co było wyjątkowo dziwne.

W nadchodzącym remake’u chcemy cały ten system przerobić na coś bardziej przyjaznego i jednocześnie logicznego – nadchodzą Tereny v2:

Mapa

Mapa składa się z listy dostępnych terenów, które możesz zajmować. Na pierwszym terenie zajętym przez postać po starcie gry automatycznie powstaje miasto, w którym można budować budynki. Posiadać można tylko jedno miasto.

Mapa składa się również z trzech warstw – gminy, prowincje i królestwa. Każde miejsce ma 3 współrzędne gdzie 0 oznacza, że jest na warstwie wyżej. W ramach każdej współrzędnej jest 10 terenów.

Zajmowanie terenów

Teren będzie się zajmowało przez dołączanie go do swojej strefy wpływów. Tutaj rozważamy dwa pomysły:

Generowanie zasobów

Jeśli grałeś w Cywilizację (ostatnie części) to pewnie kojarzysz system zasięgu miasta i kulturę.

Miasta z granicami wpływów (Eurogamer)

Działa on na zasadzie generowania przez miasto zasobu (kultura), który powoduje przejęcie nowego terenu po przekroczeniu pewnej wartości. Dzięki temu, inwestując w budynki zwiększające kulturę, możesz dość szybko przejąć sąsiednie tereny, jeśli są dostępne.

Podobny system możemy wprowadzić do VA – tereny wokół miasta będą dołączane do strefy wpływów na podstawie generowanego zasobu (roboczo po prostu wpływy) przez wybudowane specjalne budynki. Wpływy by się rozchodziły od miasta na zewnątrz, z kosztem rosnącym w zależności od odległości.

Kupowanie terenów

System ten jest dość podobny do wpływów ale ma znaczącą różnicę – nie wymaga wprowadzania nowego zasobu i nowych budynków. Tereny będziesz mógł kupić bezpośrednio za złoto z kosztem rosnącym wraz z odległością od miasta. Oczywiście, nie może być nieciągłości; dokładnie jak w przypadku wpływów.

Zajmowanie terenów innego gracza

Dokonać należy skutecznego napadu na teren innego gracza i wyrzucić go z terenu. Napadający ma prawo pierwokupu terenu przez 1 godzinę od momentu wyrzucenia innego gracza. Po godzinie teren jest dostępny do kupienia dla innych graczy.

Awans na prowincję

W przypadku posiadania większości terenów na swojej mapie, możesz zdecydować o przejściu na prowincję. Awans polega na ulepszeniu miasta, więc zachowuje się budynki.

Awans na królestwo

Warunki:

  • Trzeba być przywódcą sojuszu.
  • Trzeba być na prowincji.
  • Należy zdobyć wolne królestwo albo najechać i zdobyć istniejące

Podsumowanie

Jak widzisz, system wygląda znajomo ale w praktyce posiada sporo zmian. Naszym zdaniem są to zmiany na lepsze. Mamy nadzieję, że się spodoba, gdyż znacząco upraszcza całą koncepcję terenów. Nie wiemy jedynie, czy iść w stronę dodatkowego zasobu (wpływy), czy raczej w bezpośrednie kupowanie terenów za złoto. Co o tym myślisz?

Dodaj komentarz